Lista substancji

NAZWY SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

DANE PODSTAWOWE

DANE FIZYKOCHEMICZNE

OPIS ODZIALYWANIA NA CZLOWIEKA

 Do organizmu wchlania sie prze drogi oddechowe, uklad pokarmowy i skore.
 Objawy zatrucia: znuzenie, zawroty glowy, dretwienie konczyn, dusznosc, nudnosci
 i wymioty, podraznienie blon sluzowych oczu i drog oddechowych.
 W ciezkich przypadkach moze nastapic utrata przytomnosci.
 Rezorcyna dziala na skore drazniaco; niszczy naskorek, powoduje rogowacenie
 skory, moze powodowac egzemy.
 Dlugotrwale narazenie na dzialanie rezorcyny moze powodowac zmiany we krwi oraz
 ukladzie nerwowym.
 

DANE TOKSYCZNE

 Brak norm polskich.
 Wg norm USA - 45 mg/m^3 (TWA).
 
 
 
 
 
 
 

OZNACZENIE SYMBOLI NIEBEZPIECZENSTWA

 OKRESLENIE SYMBOLI NIEBEZPIECZENSTWA
     (R - zdania):
 
 R 22    - szkodliwy w przypadku         spozycia;
 R 36/38  - drazniacy skore i oczy.
 
 OKRESLENIE SYMBOLI BEZPIECZENSTWA
     (S - zdania):
 

DANE LITERATUROWE

 Rownanie Antoine'a - wazne w zakresie od temperatury topnienia do wrzenia.
 
 Preznosc pary nasyconej (w Pa) w okreslonej temperaturze mozna obliczyc ze
 wzoru:
 
   P = 133 * 10^ [A - B/(C + t)]
 
 Podane granice wybuchowosci mozna przeliczyc z % objetosciowych na g/m^3 wg
 

DANE DODATKOWE

 Rezorcyna jest cialem stalym palnym. Pary tworza z powietrzem mieszaniny
 wybuchowe.
 Stezenie stechiometryczne:
       3.13 % obj.
 
 Pary gromadza sie w dolnych partiach pomieszczen i terenu (sa kilkakrotnie
 ciezsze od powietrza).
 Gestosc par wzgledem powietrza: